Voor de GreenLove kas expo op de Floriade werd ik gevraagd een installatie te ontwerpen.

Het thema van de installatie is het telen van groenten en fruit in Nederlandse kassen. Als echte Westlander die in de kassen is opgegroeid, heb ik tijdens het maken van deze borden zelfs nieuwe dingen geleerd. Het leuke aan deze samenwerking was dat het een 3D-installatie werd met informatie en grafische elementen, maar ook tastbare echte objecten zoals de zaden van de groenten en fruit om het verhaal van zaadje tot op je bord perfect uit te leggen aan jong en oud.


ENG:
For the greenlove greenhouse expo at the Floriade I was asked to design an installation. The theme of the installation is growing fruit and vegetables in Dutch greenhouses. As a true Westland native who grew up in the greenhouses, I even learned new things while making these plates. The nice thing about this collaboration was that it became a 3D installation with information and graphic elements, but also tangible real objects such as the seeds of the fruit and vegetables to perfectly explain the story from seed to your plate to young and old.