Samen met Jaap en Thomas maakte ik de installatie genaamd MAXIME.

Maxime is een installatie waarin de ironische dynamiek tussen natuurlijke technologie en de echte natuur metaforisch naar voren komt. Maxime brengt een relatie tussen technologie en de mens tot stand die verantwoordelijkheid eist. In de compositie van schermen leeft een autonome digitale plant, Maxime, waarvan de gesteldheid afhankelijk is van de hoeveelheid voeding die Maxime ontvangt. De gebruiker kan Maxime voeden door elektronische apparatuur op te laden om hiermee elektriciteit naar de locatie te brengen. De hoeveelheid energie die de gebruiker naar Maxime brengt, bepaalt de snelheid waarmee het groeit. De voeding wordt echter weggehaald bij een lamp die een moestuin belicht, waardoor de lamp wordt gedimd. De gebruikte hoeveelheid energie bepaalt hoeveel de lamp wordt gedimd. De directe connectie tussen technologie en natuur wordt met de opstelling aangetoond en de omgeving wordt uitgedaagd te zorgen voor technologie. In dit samenspel wordt de gebruiker geprikkeld om de verhouding tussen technologie en natuur te onderzoeken.

De installatie bestaat uit een groep verbonden schermen waar een digitale plant doorheen groeit. De opstelling is geïnspireerd op een installatie die onderdeel uitmaakt van Christine Odlund’s expositie ‘The Admiral’s Garden’. De organische compositie en de zichtbare bedrading trekken vergelijkingen tussen natuurlijke structuren en digitale netwerken. Daarentegen heeft de digitale plant onnatuurlijke kleuren die samen met de verspringing tussen de schermen nadruk leggen op de kunstmatige aard van technologie, hoewel de digitale plant verder een natuurlijke vorm aanneemt. De digitale plant groeit geleidelijk over meerdere minuten afhankelijk van de hoeveelheid voeding die het ontvangt. De drie onderdelen (stekkerdoos, schermen en moestuin) zijn in serie met elkaar verbonden door rode stroomkabels. Een van de stroomkabels loopt van de schermen naar de stekkerdoos op een studietafel voor de schermen met tekst die de gebruiker verzoekt om Maxime te voeden. De moestuin is bedekt door een houten kast en bevindt zich een aantal meter van de digitale plant. Een andere stroomkabel verbindt de schermen met de lampen die de moestuin belichten, waardoor de verbinding duidelijk is en de gebruiker wordt aangemoedigd de verhouding tussen de onderdelen te onderzoeken. Om een dynamische aaneenschakeling te realiseren, maakt de installatie gebruik van een Arduino. Dit apparaat registreert de hoeveelheid ampère uit de stekkerdoos om vervolgens met die waardes via software het verloop van de animatie aan te sturen en tegelijkertijd de helderheid van de lamp te bepalen. Zo heeft de gebruiker direct invloed op beide onderdelen van de installatie.